Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor het platform https://013businesstour.otso.nl/

  1. Wij zijn de stichting Stichting Bedrijvenronde Hart van Brabant (kvk: 18082887). Vanuit deze stichting organiseren wij, leden van JCI Hart van Brabant, de 013 Business Tour.
  2. Vanwege corona is het niet verstandig/mogelijk om een 013 Business Tour te organiseren zoals wij dat in voorgaande jaren hebben gedaan. Maar dat betekent niet dat we stil blijven zitten. We zien dat studenten moeilijk aan een stage of eerste baan kunnen komen. Daarom hebben wij een platform laten ontwikkelen waarop bedrijven vacatures kunnen plaatsen die passen bij deze doelgroep. Ons platform is te vinden via https://013businesstour.otso.nl/.
  3. Jij bent een bedrijf en je wilt gebruikmaken van ons platform. Als je gebruik maakt van ons platform dan zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.
  4. Je mag het platform alleen gebruiken voor het plaatsen van vacatures die voor stagiaires of starters zijn bedoeld. Een stagiaire is iemand die een HBO of WO opleiding volgt en bij jou praktijkervaring op wil doen of een afstudeeronderzoek bij jou wil doen. Een starter is iemand die na het behalen van zijn (HBO/WO-)opleiding een eerste baan zoekt.
  5. Wij faciliteren enkel en alleen een platform waarop jouw vacatures gevonden kunnen worden door starters of stagiaires. Wij spannen ons in om ons platform onder aandacht te brengen bij studenten. Meer niet. Op ons rust geen (resultaats)verbintenis om kandidaten voor jouw vacatures te werven.
  6. Je mag alleen de gegevens van een starter/stagiaire gebruiken die noodzakelijk zijn voor de betreffende vacature die geplaatst staat op https://013businesstour.otso.nl/, tenzij je van de betreffende starter/stagiaire ondubbelzinnig schriftelijk toestemming hebt verkregen voor ander gebruik.
  7. Je bent verplicht eventueel verkregen gegevens van een starter/stagiaire vertrouwelijk te behandelen en goed te beveiligen. Je mag deze gegevens niet delen met  derden, tenzij de betreffende starter/stagiaire je hiervoor ondubbelzinnig schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  8. Als je een vacature op ons platform zet die naar ons oordeel niet bedoeld is voor een stagiaire of starter, dan zijn wij gerechtigd om die vacature te weigeren c.q. te verwijderen. Wij zijn ook gerechtigd om (vacature)teksten te weigeren of te verwijderen die naar ons oordeel onfatsoenlijk of onrechtmatig zijn of in strijd zijn met de wet. In dat geval zijn we geen (schade)vergoeding aan jou verschuldigd en kunnen we ook niet worden verplicht tot terugbetaling van hetgeen je aan ons hebt betaald.
  9. Als je de tussen ons geldende afspraken (waaronder deze voorwaarden) niet naleeft, dan ontvang je van ons een ingebrekestelling. Als je niet voldoet aan onze ingebrekestelling, dan zijn wij gerechtigd om de eventueel tussen ons gesloten overeenkomst(en) c.q. rechtsverhouding(en) per direct te beëindigen. In dat geval zijn we geen (schade)vergoeding aan jou verschuldigd en kunnen we ook niet worden verplicht tot terugbetaling van hetgeen je aan ons hebt betaald.